Öğrenci Kabul

Sayın Veli, değerli Öğrenci ;
Size , öncelikle, " Evi(miz)nize hoş geldiniz." demek istiyoruz. Kurumuza , Öğrenci kabulünde aşağıdaki adımlar sırasıyla takip edilmektedir.

1.Öğrenci Velisi ve öğrenciye , Yurt binalarımız gezdirilerek ; Kurumun fiziki tüm şartları müşaade ettirilmektedir. Yurtlarımızın fiziki şartlarını memnuniyetle karşılayan , beğenen , öğrenci ve velisi , aşağıdaki 2. adıma alınır.

2.Fiziki şartlarımızı beğenmiş olan öğrenci ve velisine , bir sunum dosyasıyla , Resmi Yönetmelik , Kurumsal prensiplerimiz ve işleyişe ait tüm işlemler arz edilir. Bunlara , birebir uygunluk sağlayacağına inanan öğrenci ve velisi , aşağıdaki Kayıt , adımına geçirilir.

3.Kayıt adımında ; Yüz-yüze tanışma ve mülakatınızda , bizzat Yurt Müdürü tarafından , öğrenciniz , boş bir kontenjana değil , kendisinin , öğrenim hayatını destekleyecek , ruh ve beden sağlığını koruyacak , sosyal hayatını mutlu ve huzurlu kılacak uygun bir kontenjana , kesinlikle ve mutlak olarak yerleştirebilecekse , kaydına onay verilir.

Çocuğunuzun kurumumuza kabul ve kayıt işlemlerinin hızla ve eksiksiz olarak yapılabilmesi ve önümüzdeki eğitim-öğrenim yılında , birlikte pek çok başarıya imza atmamıza imkan sağlayacak huzur ve güven ortamını,yine birlikte , el ele , gönül gönül' e tesis ettirebilmemiz için , ön gördüğümüz bazı önemli hususları , sizlere hatırlatmak istiyoruz .

1. Öğrenci bilgi formunu eksiksiz doldurunuz .

2. Kurum yönetmeliğini dikkatlice okuyup , açık görmediğiniz veya anlamakta zorluk çektiğiniz hususları , mülakatınız anında , doğrudan yurt Müdürümüzden sorunuz.

3. 23 yıllık kurumsal tecrübelerimizin ışığında hazırlayıp , format haline getirdiğimiz , Müdürlüğümüzden olası taleplerinize ait hususları içeren dilekçeyi , doldurmanızı özellikle , tavsiye ederiz. Lütfen , diğer talep ve isteklerinizi yazılı olarak , Müdürlüğümüze , kayıt esnasında veya sonradan , ayrıca iletiniz . Böylelikle , resmi takip işlemini kurum olarak başlatacağımız gibi , sizi de taleplerinizle ilgili hususlarda ivedilikle bilgilendirme imkanını elde etmiş olacağız.

4. Kurumumuza çocuğunuz ilgili gelen veya iletilen talimat ve taleplerin , tarafınızdan gönderilmiş olduğunun kontrolü için , şahsınızdan , imza beyannamesi almaktayız.Biliniz ki ; İkinci bir yazılı talimatınıza veya şahsi başvurunuza kadar ; imza beyannamesinde imzası bulunan velinin ( sizin ) dışınızda , hiç kimse kurumumuz tarafından öğrencinin veli veya vasisi olarak , kesinlikle muhatap kabul edilmeyecektir.

Biliniz ki , her türlü talep ve arzunuzu bizlerle paylaşmanızdan duyduğumuz mutluluk , bu kutsal mesleği ifa etmede en büyük güç kaynağımızdır.

Hangi şartlar altında olursa olsun , hangi yurt çatısı altında bulunursa bulunsun ,kızınızın , kızımız olduğunu ifade etmekten memnuniyet duyduğumuzu bildirir , önümüzdeki eğitim-öğrenim yılında , sizin ve kızımızın artan başarılarının ,devamını dileriz.
Saygılarımızla ,
BİLGİ ÖĞRENCİ YURTLARI
YÖN. KURULU BAŞKANLIĞI

Ögrenci Kabulünde Gerekli Evraklar

- Nüfus Cüzdanı Örneğiniz

- İkametgah Belgesi

- Öğrenci olduğunuza dair okuldan veya kurs yonetiminden alacağınız belge.

- Sağlık Durumunuzu ,Toplu yerde yaşama elverişli olduğuna dair doktor raporu.(Hükümet, belediye,yurt okul tabipliklerinden veya mediko - sosyal merkezinden )

- Cumhuriyet savcılığından alınacak adli sicil belgesi

- 4 adet vesikalık
 

 

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü Özel Şişli Bilgi Yüksek Öğrenim Öğrenci Yurtları